Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

náměstí T. G. Masaryka 2734-9
76001 Zlín

http://www.gjszlin.cz/js


Můžete požádat o kontakt nebo napsat tomuto partnerovi zprávu:


Stručně o instituci

GJŠ Zlín organizuje výuku jazyků formou dopoledních, odpoledních a večerních kurzů v průběhu školního roku (září-červen). V době školních prázdnin a státních svátků výuka neprobíhá. Většina kurzů se vyučuje v době od 14.30 do 20.00 hodin. Týdenní dotace je 2, 3, 4, 5 a 20 vyučovacích hodin (45 min). Maximální počet posluchačů ve skupině je 12 (18 pro denní studium). Součástí nabídky jsou i krátkodobé intenzivní kurzy v průběhu roku dle poptávky. Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, čeština, čínština.

Zkušenosti s inovativní výukou

Jako partner se účastnil projektu Partnerská síť Aktivní angličtina. Vytvořil několik sad jazykových kurzů angličtiny včetně přípravy na jazykové zkoušky Cambridge a oborově zaměřených pro pracovníky v lékařství a obchodu. Všechny kurzy nabízejí možnost vzdálené videokonferenční výuky, případně výuky v kombinaci videokonferenční a prezenční formy. Vytvořil také kurz pro lektory zaměřený na efektivní výuku dospělých.