Na projektu se kromě hlavního řešitele podílí vybrané jazykové centrum z každého okresu Zlínského kraje. Pro každé centrum vznikají nové unikátní jazykové kurzy, jež počítají s možností výuky na dálku formou videokonference. Podporovány jsou konkrétní formy popsané dále.

Kombinace prezenční a video výuky

Některé nabízené kurzy kombinují videokonferenční a prezenční výuku. To znamená, že hodiny probíhají primárně v příslušně vybavených učebnách partnerského jazykového centra a je možné se jich osobně zúčastnit. Osobní účast je ale možné částečně nebo plně nahradit vzdálenou účastí z domova, z práce, či odkudkoliv kde máte k dispozici počítač a Internet. Všichni účastníci, ti přítomní v učebně i vzdálení se vzájemně slyší i vidí a sledují lektorem zpřístupněný výukový materiál. Všichni vzdáleně připojení využívají headset.

Plně videokonferenční kurzy

Jiné kurzy jsou plně virtuální. Lektor a všichni studenti se připojují každý ze svého počítače, a to odkudkoliv kde je k dispozici Internet. Všichni připojení se vzájemně vidí i slyší a mohou sledovat lektorem sdílený výukový materiál. Všichni připojení využívají headset.

Doplňková prezenční výuka

Některé kurzy mohou zahrnovat také určitou část určenou pro klasickou plně prezenční výuku. Obvykle jde o hodiny, jež prezentují obsah nebo zahrnují aktivity, které by nebylo praktické realizovat na dálku. V případě všech kurzů jde ale pouze o doplněk, hlavní část všech kurzů probíhá jednou z výše uvedených forem.


Použitý videokonferenční systém

Pro vedení hodin a jejich organizaci používáme námi vyvinutý informační systém LightClass. Ten je postaven na řadě dalších pokročilých technologií, jimiž je např. webový framework web2py a webkonferenční systém BigBlueButton.

Dostupné kurzy

Přehled jednotlivých nabízených kurzů najdete na stránce nezávazné přihlášky:

Nezávazná přihláška