Hlavní řešitel projektu

Open-IT cz, s.r.o.
Škroupova 233
537 01 Chrudim

IČ 25999630
777 065 395 - rozvrhy, výuka
777 065 399 - ředitel

www.o-it.info

Partner pro oblast Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Zlín

náměstí T. G. Masaryka 2734-9
760 01 Zlín

IČ 00559504
577 007 444 - kancelář
603 159 317 - vedoucí projektu

www.gjszlin.cz/js

Partner pro oblast Valašské Meziříčí

Lingua live o. p. s.

Palackého 49
Valašské Meziříčí

IČ: 26828863
776 059 607 - kancelář

www.lingualive.cz

Partner pro oblast Kroměříž

ATHENA s.r.o.

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

IČ: 25339702 
774 408 416 - kancelář

www.athena.cz

Partner pro oblast Uherské Hradiště

Comenius Collegium s.r.o.

V Teničkách 640
686 01 Uherské Hradiště

IČ: 29261112
572 556 972 - kancelář
777 884 462 - kancelář
777 884 422 - ředitel

www.comeniuscollegium.cz

Údaje o projektu

Název projektu:Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory
Podpořeno z:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo:CZ.1.07/3.2.03/04.0040
Doba realizace:leden 2013 - březen 2015

V rámci projektu vznikne sada inovativních kurzů aktivní angličtiny, které využijí metodu online lektorství, kdy účastník a lektor komunikují na dálku formou Internetové videokonference. Kurzy budou především odstraňovat blok obav z použití jazyka v praxi, přeměňovat pasivní znalost v aktivní komunikační dovednost. Dále vzniknou kurzy v používání metody online lektorství pro lektory a další pracovníky DV, kurzy pro pedagogické pracovníky pro získání kompetence lektora dospělých. Všechny kurzy budou pilotně ověřeny. U kurzů pro pedagogy a lektory proběhne i několik vlastních běhů. Projekt především povede k ustavení dlouhodobě udržitelné sítě spolupráce. Metoda sama a síť partnerství budou podpořeny informačními systémy, které v rámci projektu vzniknou. Jedna partnerská jazyková škola v každém z okresů Zlínského kraje bude vybavena potřebnou technikou pro roli nositele metody. Zlínský kraj se tak stane těžištěm využívání metody s potenciálem dalšího rozvoje.

Mapa jazykových center zapojených do projektu